Terugblik op 2019, vooruitblik op 2020

foto 2020

Het jaar 2019 was voor "TennisInn Zutphen" een jaar van transitie en vernieuwing.

 Een nieuw bestuur trad aan

Het nieuwe Bestuur, bestaande uit Anton Gijselhart, Gert van der Slegt, Henny Memelink, Jacqueline Steenmeijer en Juul Diteweg, werd tijdens de Algemene Leden Vergadering op 14 januari 2019 gekozen. Tevens maakte oud-voorzitter Alex Blomsma tot begin april 2019 deel uit van het Bestuur.
Helaas hebben zowel Gert als Jacqueline afgelopen najaar aangegeven met het bestuurswerk te willen stoppen.

Het nieuwe Bestuur is voortvarend te werk gegaan met het nagaan en waar gewenst het schrijven van noodzakelijke documentatie, als ook het stroomlijnen en actualiseren van allerlei zaken en documenten. Zo is gekeken naar de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de afspraken met Fletcher, de verschillende soorten lidmaatschap, procedures en regels m.b.t. het aangaan dan wel beëindigen van het lidmaatschap, het Baanreglement, het Digitale Afhangsysteem en de Website. De ledenadministratie is geleidelijk aan overgenomen door Henny Memelink van Petra Cremer, die deze administratie jarenlang voor haar rekening nam maar daarmee gaat stoppen.
Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Verder vond er overleg plaats tussen het Bestuur met:

  • het management van Fletcher (eerst Maarten Polman, later Herman Bronsvoort) over o.a. baanhuur, halvloer en heropening hal, de toernooien;
  • de tennistrainers Jaco Beeuwkes en Jaime Eckelboom;
  • de accountmanager KNLTB (Benoit Gillissen en later Alwin Engelenburg) over de tennisverenigingen i.h.a. en bij TennisInn Zutphen i.h.b.;               
  • bestuursleden van alle tennisverenigingen in de Gemeente Zutphen op initiatief van de accountmanager van de KNLTB.

en TIZ heeft het sportakkoord Zutphen medeondertekend.

Het ledenbestand fluctueert. Er zijn leden bijgekomen, maar er hebben ook weer leden bedankt, zowel leden die nog maar kort lid waren als leden die al langer lid waren. Redenen om het lidmaatschap te beëindigen waren zeer verschillend: chronische blessures, ziekte, tijd besteden aan een andere sport en helaas ook overlijden. Op 19 augustus is een van onze actieve leden, Wilfred Kone, overleden.

Als communicatiemiddelen met de leden wordt er binnen onze vereniging gebruik gemaakt van de Website, de AllUnited ClubApp, een periodieke Nieuwsbrief, e-mail en onderling aangemaakte groepsapps.

 Het verenigingsjaar werd gelijkgeschakeld met het kalenderjaar

Het vorige Bestuur had al besloten om te kiezen voor een andere benadering van de periode die we als verenigingsjaar definiëren. Liep een verenigings- en daarmee een contributiejaar eerst van 1 april tot 1 april, vanaf 2019 is het verenigingsjaar gelijk aan het kalenderjaar.
Het hanteren van de periode 1 januari tot 1 januari is praktischer i.v.m. zowel de registratie bij de KNLTB voor lidmaatschap en financiële afdracht, als ook voor de financiële afrekening met Fletcher.

 De vloer in de tennishal is vervangen

Fletcher Resort-Hotel Zutphen heeft de tapijtvloer in de tennishal vervangen door hardcourtbanen en dit werd feestelijk ingeluid op zaterdag, 2 november.

 De Kersttoernooi-commissie werd vernieuwd

Het "Kersttoernooi" werd georganiseerd door de toernooicommissie o.l.v. Gonnie Beltifa met naast haar de oudgedienden Petra Cremer, Anton Gijselhart en de nieuwe commissieleden Henny Memelink, Cecile Spoelder, Ton Hengeveld en Juul Diteweg.

 Begin DDiverse andere activiteiten:

Begin september 2019 vond voor het eerst een door "TennisInn Zutphen" georganiseerd "Eendaags Senioren 50+ Toernooi" plaats, een initiatief van Petra Cremer, Henny Memelink, Cecile Spoelder en Juul Diteweg.

In samenwerking met enkele andere verenigingen werd meerdere malen een "Club Carrousel" georganiseerd door Jacqueline Steenmeijer.

Onder gunstige weersomstandigheden vond het traditionele "Hemelvaart Toernooi" op de ochtend van Hemelvaartsdag plaats, ditmaal georganiseerd door Anton Gijselhart en Adriaan Boer.

Onze leden deden mee aan officiële KNLTB toernooien en competities: zeven teams namen deel aan de Voorjaarscompetitie in maart/april/mei, vier teams aan de Zomeravondcompetitie op de woensdagavond in mei en juni, twee teams aan de Najaarscompetitie in september/oktober/november. Juul Diteweg regelde als Verenigings Competitie Leider (VCL) de zaken m.b.t. deze competities. Diegenen die willen deelnemen aan competities kunnen zich altijd bij hem melden.

Voor het eerst was er na enkele jaren weer een onderlinge "Laddercompetitie". Alex Blomsma won de door Gert van der Slegt ontworpen laddertrofee.

De "Innstuif" vond zoals gewoonlijk plaats op donderdagavond resp. zaterdagmiddag.
In de zomer is er daarnaast ook het "Zondagavond Tennis". Mieke Jolij coördineerde dit en blijft hiervoor contactpersoon.

Als we dan vooruitblikken op 2020....

Wij kunnen tevreden zijn over het feit, dat de contributiebedragen gelijk kunnen blijven aan die van 2018 en 2019. Dat is vooral te danken aan een zeer succesvol financieel resultaat van het laatstgehouden Kersttoernooi en aan Fletcher, die de vergoedingen welke wij moeten betalen niet verhoogt.

Het werven, begeleiden en behouden van nieuwe leden vinden we als Bestuur een belangrijk aandachtspunt. Naast bijv. schooltennis of andere kennismakingsvormen met de tennissport (binnen onze vereniging, op de unieke locatie van Fletcher) willen we het voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijk maken om lid te worden en te blijven van onze vereniging en deel te nemen aan activiteiten. Qua activiteiten valt te denken aan (kennismakings)lessen, clinics, KNLTB-competities, de Laddercompetitie, KNLTB-toernooien, Innstuif, het Hemelvaart Toernooi (in 2020 te organiseren door Gert v/d Slegt en Jacqueline Steenmeijer) en de Club Carrousel.

Als "TennisInn Zutphen" organiseren we in 2020 in principe twee officiële toernooien: een "Eendaags Senioren 50+ Toernooi" op vrijdag 28 augustus en het "Kersttoernooi" eind december.
Wellicht kunnen we naar het voorbeeld van de opening van de nieuwe halvloer op 2 november jl. een "Open dag" in combinatie met een onderling toernooi en/of clinics inplannen.

Wat betreft de opvang van nieuwe leden willen we de aanpak, waarmee we het afgelopen jaar al ervaring hebben opgedaan, versterken. Gedoeld wordt op het aanmeldingsproces, de introductie en opvang met een soort buddysysteem, alsmede gerichte activiteiten voor en met nieuwe leden om hen zo snel mogelijk vertrouwd en bekend te maken met onze vereniging, de faciliteiten, activiteiten en andere leden.

We doen een oproep aan al onze leden om waar mogelijk daarbij medewerking te verlenen!

Clubnieuws Overzicht