Terugblik op 2019, vooruitblik op 2020

foto 2020

2019 was voor TennisInn Zutphen een jaar van transitie en vernieuwing: een nieuw bestuur trad aan, het verenigingsjaar werd gelijkgeschakeld met het kalenderjaar, Jaco Beeuwkes begon met lesgeven naast Jaime Eckelboom, de vloer in de tennishal is vervangen, de kersttoernooi commissie werd vernieuwd, er werd voor het eerst een eendaags 50+ toernooi gehouden.

Verenigingsjaar
Het vorige bestuur had al besloten om te kiezen voor een andere benadering van de periode die we als verenigingsjaar definiëren. Liep een verenigings- en daarmee een contributiejaar eerst van 1 april tot 1 april: vanaf 2019 is het verenigingsjaar gelijk aan het kalenderjaar.
Het hanteren van de periode 1 januari tot 1 januari is praktischer i.v.m. zowel de registratie bij de KNLTB voor lidmaatschap en financiële afdracht, als ook de financiële afrekening met Fletcher.

Bestuurssamenstelling
Het nieuwe bestuur (bestaande uit Anton Gijselhart, Gert van der Slegt, Henny Memelink, Jacqueline Steenmeijer en Juul Diteweg) werd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 januari gekozen. Tevens maakte oud-voorzitter Alex Blomsma tot begin april deel uit van het bestuur.
Helaas hebben zowel Gert als Jacqueline afgelopen najaar aangegeven met het bestuurswerk te willen stoppen.

Werkzaamheden bestuur
Het nieuwe bestuur is voortvarend te werk gegaan met het nagaan en waar gewenst het schrijven van noodzakelijke documentatie als ook het stroomlijnen en actualiseren van allerlei zaken en documenten. Zo is gekeken naar de statuten, het huishoudelijk reglement, de afspraken met Fletcher, de verschillende soorten lidmaatschap, procedures en regels m.b.t. het aangaan dan wel beëindigen van lidmaatschap. Het baanreglement, het baanreserveringsysteem en de website zijn aangepast. De ledenadministratie is geleidelijk aan overgenomen van Petra Cremer die deze administratie jarenlang voor haar rekening nam, maar daarmee gaat stoppen.
Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Overleg
Er vond overleg plaats tussen het bestuur van TIZ met
-het management van Fletcher (eerst Maarten Polman, later Herman Bronsvoort) over o.a. baanhuur, vloeren hal, heropening hal, de toernooien;
-de tennistrainers Jaco Beeuwkes en Jaime Eckelboom;
-de accountmanager van de KNLTB (eerst Benoit Gillissen, later Alwin Engelenburg) over het reilen en zeilen bij tennisverenigingen i.h.a. en bij TIZ i.h.b.;
-bestuursleden van alle tennisverenigingen in de Gemeente Zutphen op initiatief van Alwin, de accountmanager van de KNLTB;
en TIZ heeft het sportakkoord Zutphen medeondertekend.

Communicatie
Als communicatiemiddelen met de leden wordt er binnen onze vereniging gebruik gemaakt van de All United Clubapp, een periodieke nieuwsbrief, de website, e-mail en onderling aangemaakte groepsapps.

Activiteiten in 2019
In samenwerking met enkele andere verenigingen werd meerdere malen een zgn. Club Caroussel georganiseerd door Jacqueline Steenmeijer.

Onder gunstige weersomstandigheden vond het traditionele toernooi op de ochtend van Hemelvaartsdag plaats, ditmaal georganiseerd door Anton Gijselhart en Adriaan Boer.

Begin september vond voor het eerst een door TIZ georganiseerd Eendaags 50+ Toernooi plaats; een initiatief van Petra Cremer, Henny Memelink, Cecile Spoelder en Juul Diteweg.

Het Kersttoernooi werd georganiseerd door de toernooicommissie o.l.v. Gonnie Beltifa met naast haar de oudgedienden Petra Cremer Anton Gijselhart en de nieuwe commissieleden Henny Memelink, Cecile Spoelder, Ton Hengeveld en Juul Diteweg.

Er deden leden van ons mee aan officiële KNLTB toernooien en aan competities: zeven teams namen deel aan de Voorjaarscompetitie in maart/ april/mei, vier teams aan de Zomeravondcompetitie op de woensdagavond in mei en juni, twee teams aan de Najaarscompetitie in september/ oktober/ november. Juul Diteweg regelde als Verenigingscompetitieleider de zaken m.b.t. deze competities. Diegenen die willen deelnemen aan competities kunnen zich altijd bij hem melden.

Voor het eerst was er na enkele jaren weer een onderlinge Laddercompetitie. Alex Blomsma won hiermee de door Gert van der Slegt ontworpen trofee.

De Instuif vond zoals gewoonlijk plaats op donderdagavond resp. zaterdagmiddag.
In de zomer is er daarnaast ook het zondagavondtennis: Mieke Jolij coördineerde dit en blijft hiervoor contactpersoon.

Ledenbestand
Het ledenbestand fluctueert: er zijn nieuwe leden bijgekomen, maar er hebben ook weer leden bedankt; zowel leden die nog maar kort lid waren als leden die al langer lid waren. Redenen om het lidmaatschap te beëindigen waren zeer verschillend: chronische blessures, ziekte, tijd besteden aan anders sport en helaas ook overlijden. Op 19 augustus is een van onze actieve leden Wilfred Kone overleden.

Als we vooruitblikken op 2020

Kunnen we tevreden zijn over het feit dat de contributiebedragen gelijk kunnen blijven aan die van 2018 en 2019. Dat is vooral te danken aan een zeer succesvol financieel resultaat van het laatstgehouden kersttoernooi en aan Fletcher die de vergoedingen welke wij moeten betalen niet verhoogt.

Het werven, begeleiden en behouden van nieuwe leden vinden we als bestuur een belangrijk aandachtspunt. Naast bijv. schooltennis of andere kennismakingsvormen met de tennissport (binnen onze vereniging, op de unieke locatie van Fletcher) willen we het voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijk maken om lid te worden en te blijven van onze vereniging en deel te nemen aan activiteiten. Qua activiteiten valt te denken aan (kennismakings)lessen, clinics, KNLTB competities, een laddercompetitie, KNLTB toernooien, instuif, het Hemelvaartstoernooi (in 2020 te organiseren door Gert v/d Slegt en Jacqueline Steenmeijer) en de Club Caroussel.
Als TIZ organiseren we in 2020 in principe twee officiële toernooien: een Eendaags toernooi 50+ op vrijdag 28 augustus en een Kersttoernooi.
Wellicht kunnen we naar het voorbeeld van het evenement op 2 november jl. een open dag in combinatie met een onderling toernooitje en/of clinics inplannen.
Wat betreft de opvang van nieuwe leden willen we aanpak waarmee we het afgelopen jaar al ervaring mee hebben opgedaan versterken: het aanmeldingsproces, de introductie / opvang, een soort buddysysteem en gerichte activiteiten voor en met nieuwe leden om hen zo snel mogelijk vertrouwd en bekend te maken met onze vereniging, de faciliteiten, activiteiten en andere leden.
We doen een oproep aan al onze leden om waar mogelijk daarbij medewerking te verlenen!

Club nieuws overzicht