Statuten en Huishoudelijk Reglement

De Statuten van onze vereniging omvatten de wettelijke regels m.b.t. de Vereniging "TennisInn Zutphen".

Het Huishoudelijk Reglement is een set van (interne) regels en richtlijnen in aanvulling op de Statuten.

Lees meer