Wanneer ben je Junior lid?

Juniorentennis

Een junior lid is op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar.