Van de Voorzitter.....

Van de Voorzitter.....

Van de Voorzitter…….

En zo is het zomerseizoen weer gestart en kunnen wij zowaar weer op de gravelbanen terecht. Er was enige vertraging door omstandigheden in het herstel van de banen.

We zijn gestart met de “Open Ledendag”. Een gezellige tennismiddag met clinics door Anneke Tempelman en de begroeting van een aantal nieuwe belangstellenden, van wie de meesten ook lid zijn geworden.

Een damesdubbelteam 35+ speelt a.s. vrijdagavond haar laatste wedstrijd thuis in de Voorjaarscompetitie 2023.

Inmiddels is de Zomeravondcompetitie ook al gestart met onze deelname van een gemengd team 17+. Er zijn nog 3 wedstrijden te spelen.

Attentie: De opgave voor de Najaarscompetitie sluit op 13 juni a.s. Dus als je nog mee wilt doen, meld je dan vlot aan bij onze VCL Juul Diteweg, mail: tiz.competitie@gmail.com, tel. 06-53911130.

Gesproken over al deze competities, Bas de Leeuw heeft met goed gevolg examens gedaan voor zowel Verenigings Competitie Leider (VCL) als ook voor Verenigings Toernooi Leider (VTL). Bas, gefeliciteerd met deze resultaten en hiermee beschikken wij binnen onze vereniging met Juul en Bas over een dubbele bezetting op deze posten.

Op 18 mei hebben wij weer het jaarlijkse Hemelvaarttoernooi gehouden. Er was een ruim voldoende opkomst en de organisatoren Ellen, Marina en Arie brachten onder het motto “Als je haar maar goed zit” een afwisselend wedstrijdprogramma met tussendoor een smakelijk ontbijt binnen het Fletcher Hotel. Toernooiwinnaars zijn geworden Lilian en John, die daarmee ook de organisatie voor volgend jaar op zich nemen.

Door onze secretaris Mieke is een enquête gehouden onder de leden m.b.t. de invulling van de diverse Innstuif-middagen en avonden. Helaas was de respons zo gering dat daaruit geen onderbouwde conclusies getrokken konden worden. Mogelijk dat het niet-reageren als een tevredenheidsignaal gezien kan worden.

Tenslotte is bij het Bestuur het verzoek binnengekomen vanuit de z.g. Maxi-groep om nieuwe leden te werven voor de deelname op de maandagmorgen. In overleg met hen is besloten tot een naamswijziging en gaat deze toss-ochtend vanaf nu “Maandagmorgen-Innstuif” heten. Er worden daarvoor in het systeem elke maandag minimaal 2 banen gereserveerd van 10.00 tot 11.30 uur. De deelname is dus niet leeftijdgebonden, er is ook geen opgave tevoren vereist en wij hopen dat er vanuit de leden meer belangstelling ontstaat voor deze tennismogelijkheid.

Het Bestuur wenst alle leden een prettige zomer en veel tennisplezier.

Anton Gijselhart.

 

Clubnieuws Overzicht