Van de Voorzitter.....

Van de Voorzitter.....

  Gevolgen coronavirus

  Bestuursuitbreiding en Webmaster

Beste tennisvrienden,

We hopen dat jullie allemaal nog gezond zijn en blijven. Natuurlijk is het heel erg jammer dat ons tennispark / de Sportbar vanwege de voortdurend dreigende verspreiding van het coronavirus deels moest worden gesloten en alle competities moesten worden stilgelegd of half konden worden afgewerkt. Ook kon het Hemelvaarttoernooi niet door gaan. Onze gezondheid gaat toch boven alles. Probeer fit en in conditie te blijven en maak gebruik van de banen, zover als dit kan.

Ondertussen kunnen we ook bericht doen van een heel mooi nieuw feit.

Marcel Terlouw heeft aangeboden niet alleen om ons te helpen met het applicatiebeheer van ons automatiseringsysteem AllUnited en met het beheer van onze website, maar ook om lid te worden van ons bestuur.

Bestuursleden dienen natuurlijk benoemd te worden door de Algemene Ledenvergadering (ALV) en die vindt pas begin volgend jaar plaats, maar we zijn heel blij dat Marcel ons nu al wil helpen. Marcel: heel hartelijk dank!

Anton Gijselhart

Voorzitter

Clubnieuws Overzicht