Gebruik multibaan

Deze baan is in principe het gehele jaar bespeelbaar en is af te hangen via het Digitaal Afhangsysteem.

Deze baan kan in de zomerperiode ook geprepareerd worden voor andere balspelen.

Baanreglement

Het "Baanreglement" is een belangrijke richtlijn voor iedereen, die gebruik maakt van de tennisbanen van Fletcher Resort-Hotel Zutphen. (Versie 2021)

Lees meer