Disclaimer en Privacy Beleid

Over privacy mag wat ons betreft geen onduidelijkheid bestaan.

Hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan, staat in onze privacybeleid. We bieden transparantie over welke gegevens we verzamelen, over hoe we die gebruiken, en hoe lang we de gegevens bewaren.

Je hoeft niets te doen; ons nieuwe privacybeleid is per 25 mei 2018 in werking getreden.

Lees meer

Reglementen & Statuten

Wat is een huishoudelijk reglement?

Een huishoudelijk reglement is een set van regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en op de statuten. Een vereniging moet beschikken over statuten en daarin staat alles dat minstens vijf jaar blijft gelden.

Alle andere zaken die we daarnaast willen vastleggen, benoemen we in een huishoudelijk reglement. Denk daarbij aan afspraken, regels of richtlijnen die bijvoorbeeld op korte of middellange termijn nog kunnen wijzigen.

 

Lees meer